FANDOM


IconList IconSakuraiFamily IconFurutaFamily IconFamily

Information

The Everson Family are a Primus Dymo Family. They specilize in Omnikinesis the ability to manipulate anything and everything.

Sakurai family

Parents

Image Name Date of Birth Notes
KeungS Keung "Ron" Deigo Sakurai born (1985-02-25) February 25, 1985 (age 33) Married to Reika Sakurai with 10 Children
RiekaS Rieka Sakurai (nèe Furuta) born (1984-06-18) June 18, 1984 (age 34) Married to Keung Sakurai with 10 Children

Children

Image Name Date of birth Notes
1 AyamiS Ayami Sakurai (2003-08-21) August 21, 2003 (age 15)
2 YuriS Yuri Sakurai
3 FujiwaraS Fujiwara Sakurai (2004-09-08) September 8, 2004 (age 14)
4 FumihiroS Fumihiro Sakurai
5 LuliS Luli Sakurai (2005-10-24) October 24, 2005 (age 12)
6 DaiyuS Daiyu Sakurai (2006-11-08) November 8, 2006 (age 11)
7 MiyazakiS Miyazaki Sakurai (2007-12-21) December 21, 2007 (age 10)
8 MiyoshiS Miyoshi Sakurai (2009-02-28) February 28, 2009 (age 9)
9 MeiyingS Meiying Sakurai (2010-03-12) March 12, 2010 (age 8)
10 ChiaS Chia Sakurai (2011-04-18) April 18, 2011 (age 7)
11 LiaoS Liao Sakurai (2012-05-08) May 8, 2012 (age 6)
12 SugitaS Sugita Sakurai
13 RirukoS Riruko Sakurai (2013-03-08) March 8, 2013 (age 5)